เสริมนม โฆษณาเกินจริง (ใช้รูปที่สวยงามจริงที่ทำได้

การศัลยกรรมเสริมนมเป็นสิ่งที่ยอมรับกันมากขึ้นในปัจจุบัน เดี๋ยวนี้การเสริมจมูก เสริมหน้าอก เสริมคาง ทำตาสองชั้น ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบจะทุกส่วนของใบหน้าและร่างกายสามารถผ่านมือหมอเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเชื่อและตามความชอบได้ทั้งนั้น และแทบจะไม่ต้องปิดบังกันอีกต่อไป และในสำหรับบางคนกลายเป็นเรื่องที่นำมาพูดคุยกันอย่างเปิดเผยสนุกสนานว่าได้ไปเสริม เติม แต่ง ส่วนใดมาบ้าง รวมถึงการให้บริการดูแลความงาม กระชับสัดส่วน ลดน้ำหนัก ฉีดโบทอกซ์ ก็เช่นกันในทุกวันนี้กลายเป็นธุรกิจที่แย่งกันเปิดจนในบางครั้งเราจะพบว่าในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่ง ถูกสถานเสริมความงามยึดพื้นที่แทบจะทั้งชั้นเสริมนม.

เสริมนม

ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเสริมความงามนี้แบ่งคร่าวๆ ได้เป็น ๒ ประเภทหลัก คือ ๑.ธุรกิจเสริมความงามที่เกี่ยวกับแพทย์ คือ การผ่าตัดเสริม หรือตกแต่งอวัยวะต่างๆ ฯลฯ ๒. ธุรกิจเสริมความงามที่ไม่เกี่ยวกับแพทย์ คือ การดูแล บำรุงผิวพรรณ การลดความอ้วนกระชับสัดส่วน (โดยไม่ผ่าตัด) ฯลฯ เสริมนม

ปัญหาเรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้บริการที่ไม่ตรงกับที่ได้โฆษณาไว้ เช่น การลดน้ำหนัก หรือลดสัดส่วน การทำผิวขาว ฯลฯ โดยผู้บริโภคเสียค่าบริการเสริมความงาม โดยดูจากโฆษณาตามสื่อต่างๆ ทั้งอินเตอร์เน็ต, โบรชัวร์ ฯลฯ แต่เมื่อไปใช้บริการผลที่ได้กลับไม่เป็นตามที่โฆษณาไว้นอกจากนั้นยังได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ จมูกที่เสริมหรือหน้าอกที่เพิ่มขึ้นมาด้วยวัสดุที่ไม่มีคุณภาพดูดไขมัน หรือฉีดโบทอกซ์ แบบไม่มีคุณภาพและเสื่อไปเรียกร้องจากคลินิกเหล่านั้น ในบางครั้งกลับพบความจริงวที่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิม เพราะบางครั้งทางคลินิกก็รักษาแก้ไขให้ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่แพงมากหรือบางทีตกลงไม่ได้ก็มาร้องเรียนยัง สคบ.ซึ่ง แยกเป็นประเด็นหลักๆ ได้คือ

-โฆษณาเกินจริง (ใช้รูปที่สวยงามจริงที่ทำได้, คิดค่าบริการแพงกว่าที่โฆษณา ฯลฯ)
-คุณภาพของยา และวัสดุอุปกรณ์คุณภาพต่ำ
-คุณภาพของแพทย์ ผู้ทำศัลยกรรมไม่ใช่หมอเฉพาะทาง เป็นหมอทั่วๆ ไป ซึ่งไม่มีใบอนุญาตโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย และที่ร้ายแรงที่สุดที่เคยพบคือ ผู้ที่ลงมือดูดไขมันหรือฉีดโบทอกซ์เป็นเพียงผู้ช่วยแพทย์เท่านั้น

ปัญหาที่เกิดจากผู้บริโภค
มีปัญหาที่ร้องเรียนมายัง สคบ.ในประเด็นเสริมความงามที่น่าสนใจ และเป็นจำนวนไม่น้อยก็คือ การที่ผู้บริโภคสมัครใช้บริการเสริมความงามแล้ว แต่ขอยกเลิก ซึ่งมีเหตุผลที่หลากหลาย อาทิ เปลี่ยนใจไม่อยากทำ, สมัครเพราะต้องการอวดเพื่อน อวดรวยแล้วมาแอบยกเลิกภายหลัง, แอบพ่อแม่มาทำ ฯลฯ

ซึ่งประเด็นเหล่านี้ทำให้ สคบ.ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ แพทยสภา กรมการแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกมาตรการเพื่อควบคุมธุรกิจเสริมความงาม.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *